Equa bank

Navržení prostě lepšího bankovnictví

Příběh Equa bank začal jejím vstupem na český trh v roce 2011. My jsme se stali jeho součástí, když nás její tým požádal, abychom jim pomohli vytvořit vizi on-line služeb, počínaje studií jejího budoucího internetového rozhraní. Příběh popisuje pouze některé části naší cesty a slouží jako zdroj inspirace, jako případová studie a malé nahlédnutí do našeho myšlení.

Tyto kroky jsme podnikli, abychom Equa bank pomohli zařadit se mezi několik progresivních bank na českém trhu. Tyto banky mohou konkurovat skutečnou kvalitou svých služeb, nikoliv mediálním pokrytím a něčím, co bychom mohli nazvat rodinnou tradicí.

S ohledem na slib značky ohledně snadného a snadno pochopitelného bankovnictví jsme začali návrhem její nejdůležitější služby, a sice elektronickým bankovnictvím. Tedy místem, kde se dnešní bankéři setkávají se svými klienty a kde se provádějí služby. Díky tomuto nastavení už klienti Equa bank nikdy nemusí na pobočku. Všechny služby lze nastavit online, kdekoliv a kdykoliv. Online prostor je místem, kde se nyní odehrává veškeré kouzlo věrnosti bance a budování vztahů.

Kromě toho bance pomáháme navrhnout vizuální komunikaci a online služby v souladu s globální koncepcí a hodnotami značky Equa a děláme vše pro to, abychom využili všeho, co digitální prostředí nabízí.

Zkoumat, zkoumat, analyzovat. Opakovat.

Je to pouhý nástroj. Jenže kdo ví, jak jej dobře využít?

Začali jsme téměř od nuly. Čekala nás specifikace produktu, vypracování manuálu značky a hodně navrhování a testování. Naším cílem bylo vytvořit snadnou, intuitivní, jednoduchou a krásnou koncepci elektronického bankovnictví, která využívá každodenní jazyk a myšlení – tedy něco, co by chtěly používat i naše matky.

Krok za krokem jsme začali chápat větší celek. Skicování a vytváření prototypů nemusí zpočátku vypadat přesvědčivě, ale rozhodně snižuje náklady. Potřebujete jen trochu fantazie a důvěru ve svého partnera. Klienti někdy musí věřit ve spolehlivost, dovednosti a zkušenosti své agentury. Pokud pracujete jako tým, můžete začít navrhovat na papíře i něco tak složitého, jako je elektronické bankovnictví.

Spolu s týmem Equa
jsme prošli těmito etapami:

1

Intuitivní informační architektura
pro pochopení priorit uživatelů

Abyste získali opravdu uspořádaný obsah, musíte po nějakou dobu sledovat a analyzovat chování uživatelů a například zjistit, jaké činnosti uživatelé vykonávají, jak je třídí v průběhu času a také jak často každou takovou činnost potřebují. To nám pomáhá pochopit jejich skutečné zvyky a rutiny a umožňuje konfrontovat naše scénáře a hypotézy s realitou. Jakmile máte klíčové činnosti, nejlepší věc, kterou můžete je udělat, je zjednodušit koncepci. A nezapomeňte prosím používat běžnou lidskou řeč.

2

Hra „třídění karet“ vyhrává

Abychom viděli logiku chování uživatelů, tento o jeden krok hlubší průzkum ukazuje, jak uživatelé každou službu chápou a jak ji mají zakořeněnou v mysli. Cílem návrháře je pak identifikovat a analyzovat různé způsoby uspořádání a organizace očekávaných činností, pomáhat rozvíjet praktické postupy a jednoduché návyky a poskytovat jednodušší řešení, než si uživatelé vůbec dokážou představit.

Na rozdíl od většiny rozhraní elektronického bankovnictví jsme se nezaměřili na produktové řady, ale na účel každé činnosti – a to zcela změnilo hlavní navigaci. Naše řešení využívá časového rozměru dělícího činnosti na minulost, současnost a budoucnost, protože toto skutečně pomáhá uživatelům soustředit se na to, co hodlají dělat – podívat se na minulé transakce, učinit platbu nebo zjistit, jaké transakce čekají na zpracování. Rozhodování o tom, z jakého účtu má být platba provedena, přichází později. Dalšími dobrými důvody pro klasifikaci činností podle času je větší flexibilita a zjednodušení přehledu na domovské stránce. Jednoduché právě jako značka Equa.

3

Ikony a barvy, které uživatelům říkají, co mají dělat

Barvy a jednoduché ikony jsou jedněmi z detailů, které činí rozhraní intuitivním. Symbolické významy barev jsou založeny na kultuře a mohou být použity pro podporu různých prvků – např. zelená barva pro hypotéky naznačuje, že někde vzniká pěkné bydlení.

Ikony jsou založeny na podobných prvcích, ale ne každý je interpretuje stejným způsobem. Pomocí správného testování a úprav brzy zjistíte, že lidé jednoduše vědí, co tato malá věc znamená. Dodržováním konzistence při navrhování a testování můžete dosáhnout bodu, kdy se uživatelé orientují pomocí jednoduchých barev, nepatrných ikon i celkového vzhledu a intuitivně si vše spojují s činnostmi či hodnotami.

To vše bylo skvěle vyladěno pomocí globálního manuálu značky a způsob, jakým jsme rozšířili styl značky, byl nakonec použit na všech kanálech – online i off-line.

Icons
4

Skica webu, prototypování, testování, přizpůsobení

Po veškerém předchozím výzkumu a testování jsme začali pracovat na částech konceptu, které byly životaschopné v daném časovém rámci a rozpočtu.

  • Úvodní skicy
  • Prototyp
  • Grafický design
  • Uživatelské testování
Process

Používali jsme oční kamery pro vysledování, kam se lidé dívají a jak prozkoumají webové stránky – vizuálně a především přirozeně. Za tímto účelem jsme testovali různé typy uživatelů – od těch, kteří mají zkušenosti se systémy elektronického bankovnictví různých bank, až po ty, kteří s elektronickým bankovnictvím nemají žádné zkušenosti. A – jaké překvapení – všichni věděli, co dělat, což je další znak intuitivního rozhraní, které všichni uživatelé oceňují právě tak jako náš klient.

Když je hotovo, všechna práce začíná znovu

Hřiště, na kterém si můžete pohrávat se zlepšováním

Po veškerém skicování, prototypování a navrhování konečně přišly dny realizace a od té doby neustále přidáváme a vylepšujeme nepatrné bity, aby všechny služby byly aktuální.

Poté, co se Equa bank rozhodla více se zaměřit na obchodní klienty, zavedli jsme např. funkci pro přepínání rolí, která je opravdu užitečná pro každého s více účty nebo se sdílenými účty či pro kohokoli, jehož účty vyžadují roli administrátora. Zdá se, že toto je zásadní prvek pro všechny firemní účty, protože šetří čas a administrativní náklady.

PRODEJTE TO

A/B testování pro dosažení lepších čísel

Pro online bannerové kampaně jsme přizpůsobili nápady z hlavních mediálních kanálů, jako je televize a tisk. Abychom udrželi čísla co nejvyšší, použili jsme A/B testování tj. testování dvou verzí současně na skutečných uživatelích, abychom mohli flexibilně a efektivně využívat verzi, která oslovuje potenciální zákazníky více.

Zahrajte si hru a klikněte na banner, o kterém si myslíte, že je lepší, hezčí a více sexy pro online rodinu uživatelů.

AB
AB

Tisková kampaň zůstala pouze na papíře

Je to smutné, ale některé myšlenky se nemohou uskutečnit. Toto je náš koncept pro tiskovou kampaň, která sděluje, že používání jakéhokoli bankomatu kdekoli na světě vás bude stát jen 9 Kč, takže je to v podstatě malá zkratka do celého světa. Jednoduché a jasné.